MIT ŞI PUBLICITATE

Autorul acestei cărţii este Mădălina Moraru, lucrarea fiind publicată în anul 2009. Aceasta este născută dintr-o teză de doctorat, având un text accesibil, doct, atractiv şi cu sugestii practice. Domnul prof.univ.dr.Mihai Coman, susţine în prefaţa cărţii, că această lucrare se sprijină pe noţiuni ştiinţifice complexe precum mitul, simbolul, arhetipul, stereotipul şi naraţiunea şi sublinează faptul că spectacolul publicitar redescoperă acel mod de reprezentare simbolică a lumii, care permite întoarcerea în illo tempore la anumite mituri şi imagini arhetipale.

Mădalina Moraru porneşte de la distincţia propusă de Roger Caillois între mituri ale situaţiilor şi mituri ale eroilor, distincţie uşor de operaţionalizat în cercetarea publicităţii. În acestă carte ea analizează o parte din modelele mitice recurente în istoria civilizaţiilor (mitul Paradisului terestru, mitul erotic şi cel al eroului), subliniid formele de adaptare ale acestora în discursul publicitar. Analizele sunt captivante, argumentarea este riguroasă, exemplele alese sunt elocvente.

Cartea are 5 capitole mari, fiecare capitol fiind urmat de alte subcapitole. Capitolele acestei cărţi dovedesc o lectură bogată şi aprofundată a textelor de referinţă din acest domeniu, o privire critică , o capacitate de ordonare şi interpretare şi în plus, uşurinţa în explicitarea şi transmiterea cunoştintelor. Cartea de faţă oferă o punte către profesionalizarea acestui domeniu în România

Cartea este adresată în primul rând persoanelor care studiază publicitatea, numiţi generic publicitari şi totodată cercetătorilor în domeniu. Tema acestei lucrări este una simplă, pornind de la ipoteza că multe dintre reclame sunt construite în baza unui motiv mitic. Autoarea foloseşte un număr foarte mare de reclame, selectate în funcţie de interesele teoretice urmărite, existând două direcţii: una teoretică şi una aplicativă. Lucrarea de faţă si-a propus să nuanteze aspectele diferite ale mitului, definit prin caracterul narativ al spoturilor publicitare.

La începutul acestei cărţi, Madalina Moraru se concentrează asupra identificării unor mituri clasice şi transformările acestora, facând legătura între trăsaturile mitului şi latura simbolică a reclamei. În continuare, autoarea prezintă trei mituri clasice, mitul eroului, mitul erotic şi mitul întoarcerii la origini, fiecare mit fiind exemplificat printr-o reclamă, precizând totodată multiple trăsuturi ale acestora: caracterul narativ, exemplaritatea, funcţia etiologică, dimensiunea temporală etc. Pentru fiecare dintre mituri ea realizează o corespondenţă cu registrul arhetipal.

În continuare, Moraru prezintă dimensiunea narativă a discursului publicitar, urmărind procesul tranferului mitic şi justificând aplicarea unor modele narative de studiu pe terenul publicităţii, folosind schema lui Claude Bremond din Logica povestirii, pentru a demonstra caracterul narativ al reclamelor. Mai departe, mai precis în capitolul 3 al acestei lucrări, autoarea explică istoricul termenului ,,stereotip’’şi aminteşte cele mai relevante stereotipuri identificate în spectrul publicitar, clasificând astfel aceste stereotipuri: stereotipuri de gen sociale, de vârstă şi culturale. De asemenea, dă exemple de reclame potrivit fiecărui stereotip în parte. Autorea mai precizează şi avantajele şi dezavantajele menţinerii stereotipurilor.

Scopul ultimelor capitole este realizarea unei cercetări ale autoarei în care să explice relaţia dintre naraţiune, stereotipuri şi mit în spectacolul publicitar. M.Moraru propune o ipoteză pe care o va verifica cu ajutorul acestei cercetări. Aceste capitole mai cuprind informaţii date de către autoare, în vederea realizării acestei cercetări, rezultate, obstacolele pe care le-a întalnit pe parcurs şi ce a făcut pentru a le depăşi.

În cadrul cărţii, exemplele folosite sunt foarte relevante, astfel Mădălina Moraru reuşeşte să etaleze fiecare principu în aşa fel încât să fie pe înţelesul tuturor: ,,Arhetipul creatorului-se delimitează în funcţie de relaţia cu produsul, cu modul în care acesta este conceput. Producerea lui poate fi artă, meşteşug, inovaţie sau înţelepciune”. Titlul îţi lasă impresia unei cărţi aparent plictisitoare, încă de la prima pagină îţi dai seama de personalitatea autorului şi te captează cu fiecare exemplu: ,,Un exemplu adecvat sprijinit de acest concept este cel al steriotipurilor culturale, naţionale fundamentate pe o memorie colectivă exploatată şi articulată istoric”.

Consider că această lucrare este extrem de utilă şi construită în aşa fel încât atât pubiclitarii, cât şi oamenii de rând să înţeleagă că multe dintre reclame sunt construite prin valorificarea unui fundament mitic. Lucrarea este structurată într-un mod în care cititorii pot citi relatările reale ale autorului.

Recomand „Mit şi publicitate”, deorece este extrem de interesantă prin amploarea demersului investigativ, prin bibliografia complexă, metodologia sa în cercetare şi prin rezultatele desprinse conclusiv în legătură cu publicitatea mitică, definită prin caracterul narativ al spoturilor publicitare.

Scris de Denisa Podar

This entry was posted in Carte. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.